Registrace

Pro zakoupení vystaveného zboží je třeba se zde registrovat.

Jméno (*):
Příjmení (*):
Ulice (*):
Město (*):
PSČ (*):
Země (*):
Telefon (*):
Email (*)
Uživatelské jméno (*):
Heslo (*):
Potvrzení hesla (*):

Souhlasím s obchodními podmínkami.Obchodní podmínky

 

Všeobecné informace

 

Internetový obchod www.numkon.cz  provozuje společnost Numismatika Karasiewicz s.r.o. IČ 290 44 944, stejně jako kamennou prodejnu Na Perštýně 2 v Praze 1 na Starém Městě.

 

Předmětem podnikání společnosti je na základě příslušných živnostenských oprávnění mj. obchod s mincemi, bankovkami, starými tisky a starožitnostmi, tedy kulturními památkami a předměty trvalé kulturní hodnoty.


Bankovní účet společnosti je vedený u ČSOB, a.s. pobočka Průhonice, číslo účtu 235233431/0300,

IBAN CZ7003000000000235233431, BIC CEKOCZPP.


Veškeré ceny jsou kalkulovány v českých korunách (CZK) a obsahují DPH ve zvláštním režimu, a to mimo mincí a medailí ČNB, kde cena u stříbrných mincí nad jejich nominál obsahuje 21% DPH a u zlatých mincí  0% DPH. Prodejce eviduje hotovostní tržby online prostřednictvím systému EET. Akceptujeme též bezhotovostní platby převodem nebo platební kartou přímo v prodejně.

 

Níže uvedené Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu NUMISMATIKA KARASIEWICZ (dále jen e-shop).Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Numismatika Karasiewicz, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a Kupujícího („Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží).

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

1)      Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím, společností Numismatika Karasiewicz s.r.o., IČ: 29044944, DIČ: CZ29044944 sídlem Třešňová 483, 252 43  Průhonice, provozovna Na Perštýně 2 v Praze 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C, vložka 162446  , provozujícím internetový obchod na adrese www.numkon.cz a kupujícím.

2)      Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3)      Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

4)      Vznik kupní smlouvy – objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení doručení objednávky, kdy samo její přijetí bude následně kupujícímu potvrzeno závazným potvrzením objednávky.

5)      Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří podmínky reklamace, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem kontroly jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Předmět smlouvy

1)      Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Obrázky a fotografie zboží jsou původní vztahující se ke konkrétnímu nabízenému produktu. Všechny jeho fotografie a vyobrazení jsou chráněny autorským právem.

2)      Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací dle uvedeného popisu, odpovídajícímu obvyklému značení sběratelského materiálu, jmenovitě mincí, papírových platidel a medailí.

3)      Místem dodání zboží je adresa pro doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující má povinnost uvést správnou a úplnou adresu, kam má být zboží doručeno. Kupující předává pouze takové kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.  Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou chybné nebo neúplné. O tomto rozhodnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

1)      Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím. V případě prodeje veškerého investičního zlata je prodejce povinnen vyžádat si od kupujícícho doplňující osobní údaje, jako je datum narození, bydliště a číslo občanského průkazu. V případě, že kupující nesouhlasí s jejich poskytnutím je prodejce podle příslušné právní úpravy povinnen objednávku investičního zlata zrušit.

2)      K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Za potvrzení objednávky se nepovažují systémem automaticky vygenerované e-maily oznamující zaznamenání objednávky.

3)      Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží a případné další poplatky dle zvoleného způsobu platby a doručení jako je poštovné, balné, pojištění (cenné psaní), dobírka, uvedené v potvrzení objednávky. S celkovou cenou je kupující srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pokud kupující požaduje jiný způsob platby nebo doručení, než jaké jsou systémem www.numkon.cz nabízeny, bude mu informace o ceně dodání zaslána na jeho e-mailovou adresu.

4)      Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu karasiewicz@seznam.cz, a to do 1 dne po odeslání objednávky.

5)      Prodávající má právo požádat kupujícího o autorizaci objednávky e-mailem nebo telefonicky (v závislosti na množství zboží, ceně ap.).  Pokud kupující tuto autorizaci odmítne provést, objednávka se považuje za neplatnou.

6)      Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

7)      Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly. Objednávky je možné činit také prostřednictvím e-mailu karasiewicz@seznam.cz nebo případně telefonicky na tel. 602 855 055. V případě nemožnosti uspokojit objednávku zašle prodávající kupujícímu tuto informaci ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů.

9)      Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. 

Cenové a platební podmínky

1)      Cena zboží je uvedena na adrese www.numkon.cz  - „Online obchod“ a dále pod odkazem konkrétní skupiny zboží a dále v detailních informacích o každém zboží. Uvedené ceny obsahují DPH ve zvláštním režimu, u literatury v zákonné výši. Prodejce je plátcem DPH ve zvláštním režimu. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, na žádost kupujícího mohou být přepočítány na USD nebo EUR, s tím, že pro převod je platný kurs valuta střed platný v den uzavření objednávky vyhlašovaný ČNB. Platí ceny uvedené v Kč. Kupující z České republiky platí cenu celkem v Kč v hotovosti, dobírkou, převodem na CZK účet, vkladem na CZK účet, poštovní složenkou A České pošty. Kupujícího ze zahraničí platí cenu celkem v CZK nebo EUR, kupující se Slovenské republiky v hotovosti, dobírkou nebo převodem na CZK účet; kupující z ostatních států v hotovosti  nebo převodem na CZK účet. Ceny zboží neobsahují náklady na dodání (tj. náklady dle zvoleného způsobu platby a doručení). Minimální objednávka zboží je 250 Kč a více (mimo osobního převzetí), a to bez nákladů na poštovné.

2)      Náklady na dodání jsou účtovány zvlášť v závislosti na zvoleném způsobu dodání, tj. platby a doručení. Náklady na dodání mohou zahrnovat náklady na zaslání formou cenného psaní, cenného balíku, balíku, doručení do vlastních rukou adresáta, náklady na pojištění (udaná cena), náklady na dobírku, dále náklady na expedici. Při zasílání do zahraničí náklady na dodání obsahují také náklady dle zvoleného způsobu platby. Pokud si kupující vybere způsob dodání a platby dle „Způsoby doručení“, „Způsob platby“, „Ceny doručení“, je s celkovou cenou srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pokud si vybere jiný způsob doručení nebo platby, jsou mu informace o ceně doručení zaslány na jeho e-mailovou adresu.

3)      V případě prodejů investičního zlata, investičního stříbra, investičních zlatých a stříbrných mincí si prodávající vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.

4)      Zboží z internetového obchodu www.numkon.cz je možno uhradit v případě osobního odběru na prodejně hotovostní platbou při převzetí, dobírkou (platí pouze pro zákazníky s místem dodání v České republice) nebo předem na účet společnosti Numismatika Karasiewicz s.r.o. (formou převodu nebo vkladu). Výše úhrady v hotovosti se řídí platnými zákonnými limity pro hotovostní platby. Při osobním odběru bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky v hotovosti. Při platbě na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně všech nákladů na dodání v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně všech nákladů na dodání na účet prodávajícího. Při platbě předem je kupující povinen uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení potvrzení objednávky. Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím zrušena.

Dodací podmínky

1)      Zboží je odesíláno ve lhůtě 1 až 3 pracovních dnů od připsání celé platby na účet prodávajícího, při zasílání zboží na dobírku ve lhůtě 1 až 3 pracovních dní ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.  V případě osobního odběru s platbou při převzetí je zboží připraveno k vyzvednutí ve lhůtě 1 až 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, přičemž kupující bude o konkrétní lhůtě informován e-mailem nebo telefonicky. V případě, že je u zboží uvedena jiná lhůta, platí tato dodací lhůta.

2)      V případě osobního odběru, kdy nedojde k převzetí zboží do 3 pracovních dnů po odeslání výzvy k převzetí, smlouva zaniká. V případě úhrady zboží bankovním převodem, kdy nedojde k jeho uhrazení do 3 pracovních dní  od data potvrzení objednávky zboží, smlouva zaniká. Kupující se může s prodávajícím předem dohodnout na prodloužení této lhůty.

3)      Ve výjimečných případech, kdy dodací lhůta bude delší z důvodu dočasného vyprodání zboží, informuje prodávající kupujícího do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky.

4)      V zásilce kupující obdrží doklad o koupi zboží.

5)      Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zasílání zboží přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo znehodnotí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, případě svojí nečinností při převzetí věci nebo po převzetí věci způsobí, že nelze uplatnit oprávněnou reklamaci vůči přepravní společnosti, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

6)       Prodejce si  vyhrazuje u nových klientů, a při jejich první objednávce odmítnou možnost zaslání zboží na dobírku a navrhnout kupujícímu jiný způsob úhrady objednávky. V případě, že kupující s tímto ustanovením nesouhlasí, je objednávka zrušena.

Dopravní podmínky

1)      Zboží je zasíláno Českou poštou doporučeně nebo jako cenné psaní, sběratelské potřeby a literatura také jako balík. Zboží může být rovněž zasláno přepravní službou. Zboží je vždy pojištěno na plnou hodnotu. Konkrétní cena za dopravu je nezbytnou součástí závazné objednávky kupujícího a je stanovena v závislosti na zvoleném způsobu dopravy kupujícím v procesu zadávání objednávky v internetovém obchodě (pokud si kupující vybere z uvedených způsobů doručení a způsobů plateb), případně, při požadavku jiného způsobu dodání nebo platby, dále při zadání objednávek e-mailem nebo telefonicky je kupujícímu sdělena na jeho e-mailovou adresu (v potvrzení objednávky). S celkovou cenou je kupující srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením, v případě výběru jiného způsobu doručení nebo platby, telefonických nebo e-mailových objednávek v potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o způsobu dodání objednaného zboží, a to po souhlasu kupujícího. Pokud nedojde ke shodě na způsobu doručení zboží, je prodávající oprávněn od plnění objednávky odstoupit a informovat o této skutečnosti kupujícího.

2)      Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek. Při převzetí zásilky si kupující vždy zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění porušenosti obalu a zjevných znaků poškození zásilky (např. obal je částečně nebo zcela poškozený, bezpečnostní páska je poškozená, zásilka je na omak rozmačkaná) kupující odmítne přijetí poškozené zásilky. Kupující bezodkladně kontaktuje prodávajícího (telefonicky na +420602855055, e-mailem na karasiewicz@seznam.cz. V případě, že obal zásilky při převzetí zásilky není poškozen ani zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, kupující bezodkladně (doporučuje se ten samý den, kdy zásilku převzal) překontroluje obsah zásilky. Pokud je po rozbalení zjištěno poškození nebo úbytek předmětu v zásilce, kupující tuto skutečnost neprodleně reklamuje (ve lhůtě nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni převzetí zásilky) poškození nebo úbytek obsahu zásilky u příslušného přepravce a sepíše s ním protokol o poškození, přičemž jednu kopii protokolu si ponechá. Dále kupující toto zjištění oznámí neprodleně prodávajícímu (telefonicky na +420 602855055, e-mailem na karasiewicz@seznam.cz) a zašle mu kopii reklamačního protokolu sepsaného s příslušným přepravcem. Kupující bere na vědomí, že nedodržení výše uvedeného postupu, především neodmítnutí převzetí poškozené zásilky nebo nedodržení lhůt pro reklamaci pro případ úbytku nebo poškození obsahu zásilky má za následek neuznání reklamace přepravcem se všemi důsledky vyplývajícími z toho pro kupujícího

3)      Kupující bezodkladně informuje prodávajícího v případě, že neobdržel zásilku do 8 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím v případě platby dobírkou, resp. ve lhůtě 8 pracovních dnů ode dne připsání celé platby na účet prodávajícího v případě platby předem.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

1)      Kupující, který je spotřebitelem a předmětem jeho nákupu byly sběratelské potřeby (alba, lupy, apod.), literatura, pohlednice a ostatní sběratelské předměty s výjimkou mincí, medailí, zlatých a stříbrných mincí a slitků, má právo dle par. 53 odst. 6 zákona 367/2000 - v rámci kupní smlouvy uzavřené při použití prostředku komunikace na dálku bez uvedení důvodu a bez sankce odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky prodávajícímu, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy.

2)      Právo na odstoupení zboží se nevztahuje na smlouvy vyjmenované v par. 53, odst. 8 zákona 367/2000:

  1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

  2. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele – platí pro mince a medaile, zlaté a stříbrné mince a slitky

  3. Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

3)      Předmět objednávky – zboží – je možné vrátit osobně v prodejně v sídle společnosti nebo zaslat formou cenného psaní nebo cenného balíku pojištěného na plnou hodnotu zboží, případně v případě sběratelských potřeb nebo literatury formou balíku, pojištěného na plnou hodnotu, nikoliv dobírkou, na adresu sídla společnosti, na vlastní náklady. Zboží zaslané formou dobírky nebude prodávajícím přijato.

4)      Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku na bankovní účet nebo jiným způsobem dle instrukcí kupujícího. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu (např. poštovné, přepravné, pojistné, dobírečné apod.) a se zasláním platby zpět kupujícímu. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky: vrácené zboží musí být nepoškozené, plně funkční a kompletní, včetně všech nabývacích dokladů, dokumentů, doporučujeme, aby bylo v původního obalu a rovněž musí být bez známek poškození, opotřebení a používání. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena ponížená jak o náklady vynaložené na zaslání zboží kupujícímu a dále o náklady na poukázání peněžní částky kupujícímu, tak i o takovou případnou kompenzaci ve výši nákladů s uvedením zboží do původního stavu (náklady spojené s opravou poškozeného zboží, náklady na doplnění příslušenství, v případě neopravitelnosti kompenzace ve výši snížení hodnoty, náklady na znovuzabalení apod.). Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku nebudou převzaty.

Záruční lhůty, Reklamace zboží

1)      Na sběratelské potřeby jako jsou alba, kapsle, etue atp., literaturu je pro kupující spotřebitele poskytována záruka 24 měsíců, pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli záruční doba 6 měsíců. V případě sběratelských předmětů (již použité), jako jsou mince, medaile, staré pohlednice atp. se dle § 619 občanského zákoníku na použité zboží záruka nevztahuje. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě, zejména § 596 – § 599. Prodávající odpovídá pouze za vady, které měla věc v okamžiku prodeje, na které nebyl kupující upozorněn a které neodpovídají běžnému opotřebení věci podle délky jejího používání. Kupující a prodávající si v souladu v § 626 odst. 3 občanského zákoníku sjednávají zkrácení lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady na 12 měsíců od okamžiku převzetí věci kupujícím.  Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů je garantována emitujícím státem, resp. puncem. Nevztahuje se na ně další záruka, neboť  jejich cena závisí na pohybech finančního trhu nezávislých na vůli prodejce.

2)      Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

3)      Kupující podá reklamaci písemně nebo osobně a to buď zasláním nebo doručením na adresu provozovny společnosti Numismatika Karasiewicz, s.r.o. Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1.  Reklamované zboží musí být dodáno zasláním nebo osobním předánímna tuto adresu provozovny. Dopravu hradí kupující. Při uplatnění reklamace zasláním je nutné zaslat zásilku ve formě cenného psaní, cenného balíku, literaturu a sběratelské potřeby formou balíku; nikoliv dobírkou (zboží zaslané dobírkou nebude převzato). Doporučuje se zásilku pojistit na plnou hodnotu.

4)      Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady. Dále Kupující uvede zvolený zákonný požadavek na řešení reklamace. Pokud kupující neuvede při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na vyřízení, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace dle svého uvážení, přičemž kupující bude o způsobu reklamace informován.

5)      O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6)      Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným zacházením, neodborným používáním, neodborným uskladněním, mechanickým poškozením a opotřebením, jakož i na vady způsobené vodou, ohněm, užíváním zboží k jinému účelu, než ke kterému je určeno.

7)      V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a zároveň prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně s výjimkou případu opakované bezdůvodné reklamace, kdy by se dalo dovozovat, že jde o zneužití práv.

8)      Na průběh reklamace se může kupující dotázat telefonicky, poštou nebo e-mailem.

9)      Kupující bere na vědomí, že mince a medaile mohou být znehodnoceny i pouhým nešetrným dotykem, pádem, nevhodným zacházením nebo uložením jinak než je obvyklé. Prodávající doporučuje nevyjímat je z obalu a pracovat s nimi s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození a tím i znehodnocení.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

1)      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.  Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2)      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, např. znehodnocením z důvodu nešetrného zacházení nebo uložení.

3)      Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční opravy

1)      Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

2)      Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

3)      Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Výluka a omezení provozu obchodu, softwarová chyba, omezení odpovědnosti Numismatika Karasiewicz, s.r.o. (dále prodávající)

1)                 Prodávající si vyhrazuje v právo v případě výpadku serveru nebo softwarové chybě zrušit či odmítnou objednávky, které by mu přinesly ztrátu.

2)                 Prodávající může stejně jako jiné internetové servery používat adresy IP, aby shromáždila souhrnné a anonymní informace o počtu návštěvníků a využívání serveru. Adresa IP je číslo, které počítači uživatele automatiky přidělí poskytovatel internetových služeb uživatele, kdykoliv se uživatel přihlásí k internetu. Prodávající se zavazuje, že IP adresu uživatele nespojí s osobními údaji uživatele. Prodávající si však vyhrazuje právo užít IP adresy a v případě nutnosti tak identifikovat osoby, které ohrožují server Numismatika Karasiewicz, služby nebo další uživatele webových stránek.

3)                 Prodávající může využívat tzv. cookies. Cookies jsou informace, které webový server umístí na pevný zisk konkrétního počítače. Cookies si pamatují určité informace, které poté může webový server používat, aby byla účinnější komunikace mezi prohlížecím programem a uživatelem. Uživatel má vždy možnost odaktivovat cookies prostřednictvím volby prohledávacího programu.

Evidence a ochrana osobních údajů

1)      Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním  či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím nad rámec zákonných povinností z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

1)      Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami platnými právními úpravami, především ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

2)      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodejce je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat pod podmínkou zveřejnění platného znění na adrese www.numkon.cz. Dříve platné podmínky zůstávají přístupné z této stránky.

3)      Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu Numismatika Karasiewicz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

4)      Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

5)      Všeobecné obchodní podmínky byly sepsány v českém jazyce. Platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

6)      Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

7)      Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2024