Puncovní značky

Zde uvádíme přehled českých puncovních značek. Puncovní značky udávají ryzost (poměrný obsah hmotnosti čistého drahého kovu ve slitině vyjádřený v tisícinách).